SERVICE TELEFON: 070-444 25 30

Arbetsmiljöpolicy

Antos Bygg och Plåt AB målsättning är att ha en så god arbetsmiljö som möjligt ur hälso- och socialperspektiv.

En god arbetsmiljö bidrar till an funktionell och välmående verksamhet vilket är en lönsam investering. Hög arbetsmotivation, nöjda och lojala medarbetare, låg sjukfrånvaro, effektiva arbetsmetoder är direkta vinster av en sund och säker arbetsmiljö.

Kvalitet & Miljö

Kvalitet för oss innebär att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt och på ett sätt som motsvarar våra kunders förväntningar. Vi har en trygg och hälsosam arbetsplats med god ordning och säkerställd arbetsmiljö. Vi strävar efter att använda naturliga och miljödeklarerade produkter.